24/06/2019
Home > Thi bằng lái ô tô > Nâng Hạng D - E > Nâng Hạng – Đổi Bằng Ô Tô

Nâng Hạng – Đổi Bằng Ô Tô

Nâng hạng bằng B2 lên C

Yêu cầu và giấy tờ cần chuẩn bị : Công dân Việt Nam đủ 21 tuổi, kinh nghiệm trên 3 năm lái hạng B, hồ sơ gốc GPLX hạng B, 1 chứng minh thư phô tô, 10 ảnh 3×4 ( áo có cổ, nền xanh )

  • Lệ phí hồ sơ : 4.500.000 đ
  • Lệ phí thi : 500.000 đ
  • Thi sau 1 tháng từ ngày nộp hồ sơ.

Nâng hạng bằng B2 lên D, bằng C lên D, bằng C lên E, bằng D lên E

Yêu cầu: Đối với hạng D phải đủ 24 tuổi và bằng B trên 5 năm ( bằng C trên 3 năm ). Đối với hạng E phải đủ 27 tuổi và kinh nghiệm trên 5 năm lái hạng C ( hoặc 3 năm hạng D ).

Hồ sơ chuẩn bị: Hồ sơ gốc GPLX , 1 GPLX photo công chứng, 1 chứng minh thư phô tô, 1 bằng tốt nghiệp cấp 2 hoặc cấp 3 gốc, 10 ảnh hồ sơ loại 3×4.

  •  Lệ phí hồ sơ : 5.500.000 đ
  •  Lệ phí thi : 700.000 đ
  • Thi sau 2 tháng từ ngày nộp hồ sơ .

Đổi bằng xe máy cũ, hỏng sang dạng bằng mới thẻ PET

gplx_moi

  • Yêu cầu: Nộp lại bằng xe máy dạng giấy cũ, hỏng
  • Lệ phí: 150.000 đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>