24/06/2019
Home > Các Chế Tài Xử Phạt

Các Chế Tài Xử Phạt

Dưới đây là bảng các hình thức xử lỹ vi phạm cho các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE MÔ TÔ

chế tải xử phạt vi phạm giao thông của xe máy

Xử Lỹ Vi Phạm Giao Thông

Hành vi vi phạm Phạt tiền Tạm giữ xe Tước GPLX
1. Quá tốc độ 05-dưới 10km/h 100.000-200.000đ 0 0
2. Quá tốc độ từ 10 – 20 km/h 500.000-1.000.000đ 0 0
3. Quá tốc độ trên 20 km/h 2.000.000-3.000.000đ 0 30 ngày
4. Vượt nơi cấm vượt 500.000-1.000.000đ 0 0
5. Đi vào đường cấm, ngược chiều 200.000-400.000đ 0 30 ngày
6. Đi không đúng phần đường, làn đường 200.000-400.000đ 0 0
7. Không chấp hành tín hiệu đèn 200.000-400.000đ 0 30 ngày
8. Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông 200.000-400.000đ 0 30 ngày
9. Chuyển hướng không giảm tốc độ 200.000-400.000đ 0 0
10. Chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ 200.000-400.000đ 0 0
11. Nồng độ cồn vượt quá 0.25mg-0.4mg/l 500.000-1.000.000đ 07 ngày 30 ngày
12. Nồng độ cồn vượt quá 0.4mg/l 2.000.000-3.000.000đ 07 ngày 60 ngày
13. Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn 2.000.000-3.000.000đ 07 ngày 60 ngày
14.Không mang theo giấy CNĐK, GPLX 80.000-120.000đ 0 0
15. Không mang giấy CNBH 80.000-120.000đ 0 0
16. Không có giấy phép lái xe 800.000-1.200.000đ 07 ngày 0
17. Không có CNĐK xe 300.000-400.000đ 07 ngày 0
18. Điều khiển xe trên 175cm3 không GPLX 4.000.000-6.000.000đ 07 ngày 0
19. Không đội mũ bảo hiểm 100.000-200.000đ 0 0
20. Nghe điện thoại khi tham gia giao thông 60.000-80.000đ 0 0
21. Kéo đẩy xe khác 200.000-400.000đ 0 0
22. Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe 5.000.000-7.000.000đ 07 ngày 60 ngày
23. Điều khiển xe lạng lách 5.000.000-7.000.000đ 07 ngày 60 ngày
24. Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh 5.000.000-7.000.000đ 07 ngày 60 ngày
25. Điều khiển xe tự sản xuất lắp ráp 800.000-1.000.000đ Tịch thu phương tiện 60 ngày
ĐỐI VỚI CHỦ PHƯƠNG TIỆN
1. Tự ý thay đổi đặc tính xe- Đối với tổ chức 800.000-1.000.000đ1.600.000 -2.000.000đ 0 0
2. Phạt tiền từ 3.000.000đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 6.000.000đ đến 10.000.000đ đối với tổ chức thực hiện hành vi sản xuất, lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; tịch thu phương tiện

Xem thêm: Các Chế Tài Xử Phạt Đối Với Ô Tô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>